Anslagstavlan

Anslagstavlan

Årsstämma:

Söndag 29/9 2019

Kvartersgården Lansenvägen 42b

 

Nästa städdag:

Höststädning Lördag 9/11 med reservdag Sönd 10/11


Städansvariga höst2019/vår2020 är:


Danastigen10     Lansenvägen 26

Danastigen 24    Lansenvägen 40

Braskaminer


Braskaminer kan skapa problem och speciellt i ett område som vårt där vi har mekanisk frånluftsventilation och luften hämtas in via ventiler i fönstren. Ni som har kaminer måste se till att följa de bestämmelser som finns. Det är bl.a. bara tillåtet att myselda en till två gånger i veckan och då med riktigt torr ved.

Nyinflyttad


Har Du flyttat in nyligen glöm inte att skriftligen meddela dina kontaktuppgifter till samfällighetens kassör. Lämna uppgifterna i föreningens brevlåda vid Kvartersgården på Lansenvägen eller skicka email till: styrelse@graddskalen.com


Samma gäller dig som har sålt din fastighet, meddela kassören detta skriftligen med uppgift om vem den nye ägaren är.

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com

Något som är trasigt


Har Du upptäck något som behöver åtgärdas i vårt område? Hör av dig till styrelsen, styrelse@graddskalen.com  

Uppdaterad 2016-02-01