Anslagstavlan

Anslagstavlan

Årsstämma:

Söndag 30/9 2018

Kvartersgården Lansenvägen 42b

 

Nästa städdag:

Vårstädning Lördag 27/4 med reservdag Sönd 28/4

Städansvariga höst2018/vår2019 är:

Danastigen 23

Danastigen 7

Lansenvägen 18

Lansenvägen 24

Braskaminer


Braskaminer kan skapa problem och speciellt i ett område som vårt där vi har mekanisk frånluftsventilation och luften hämtas in via ventiler i fönstren. Ni som har kaminer måste se till att följa de bestämmelser som finns. Det är bl.a. bara tillåtet att myselda en till två gånger i veckan och då med riktigt torr ved.

Nyinflyttad


Har Du flyttat in nyligen glöm inte att skriftligen meddela dina kontaktuppgifter till samfällighetens kassör. Lämna uppgifterna i föreningens brevlåda vid Kvartersgården på Lansenvägen eller skicka email till: styrelse@graddskalen.com


Samma gäller dig som har sålt din fastighet, meddela kassören detta skriftligen med uppgift om vem den nye ägaren är.

Något som är trasigt


Har Du upptäck något som behöver åtgärdas i vårt område? Hör av dig till styrelsen, styrelse@graddskalen.com  

Uppdaterad 2016-02-01

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com