Hem

Välkommen till sammfällighetsföreningen

Gräddskålen

Föreningens uppgift är att förvalta de gemensamma anläggningarna: gator, parkeringsplatser, gångvägar, lekplatser, planteringar, gräsmattor, kvartersgård/förråd, kabel-TV/bredbands anläggning, VA och el-ledningar samt belysning av gator och gångvägar.

Förening består av ett antal fastigheter i Gribbylund, Täby Kommun. 

Medlemmar i föreningen är de olika fastighetsägarna i kvarteren Gräddkannan, Danastigen 1-34 & Götavägen 78-80, och Sockerskålen, Lansenvägen 2-52 & Brigadörsvägen 1-9.

De enskilda fastigheterna sköts av respektive fastighetsägare och ligger helt utanför föreningens ansvar.


Föreningens firma är Gräddskalens Samfällighetsförening.

Org.nr 716418-3696.


Postadresss:

Lansenvägen 42B

187 63  Täby

Uppdaterad 2016-02-01

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com