Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen samt att föreningens verksamhet i övrigt utförs i enlighet med lagar, stadgar, anläggningsbeslut.

Föreningens styrelse består av 3 – 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.


Enligt stadgarna utses ordföranden direkt av medlemmarna på föreningsstämman. Övriga funktionärer utses av styrelsen själv. 

Nikolaos Christidis, ordförande

Danastigen 12

Henrik Grydal, kassör

Brigadörsvägen 3

Claes-Göran Lindberg

Sekreterare, Webmaster

Lansenvägen 16

Bengt Ståhl, ledamot

Danastigen 30

Timo Ryhänen, suppleant

Danastigen 5

Jan Nesterud, suppleant 

Lansenvägen 32

Tarja Lundgren, suppleant 

Danastigen 16 

Revisorer

2020/2021

Carl-Magnus Meyer,ledamot

Danastigen 12

Bengt Sandberg, ledamot

Lansenvägen 48

Maria Christidis, suppleant

Danastigen 23

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com

Valberedning

2020/2021

Agneta Lindegren

Lansenvägen 34


Årsavgift och förmånsrätt


För att klara skötseln av föreningens anläggningar tas en avgift ut. Avgiften ska täcka drift och underhåll samt uppbyggnaden av en underhållsfond.  Avgiften inkludera också TV, bredband och telefoni från ComHem. Avgiftens storlek beslutas av årsmötet.


Om inte avgiften betalas måste styrelsen efter en påminnelse vända sig direkt till kronofogden för utmätning.

Fordringsägare


Styrelsen ansvarar gentemot fordringsägare för att skulder betalas i tid.  


En fordringsägare som har krav på föreningen och som inte får betalt kan vända sig till länsstyrelsen och begära att en syssloman förordnas som utdebiterar vad som fordras för att betala skulden.

Syssloman


Skulle vår förening sakna beslutför styrelse kan länsstyrelsen tillsätta en syssloman. Sysslomannen handhar då föreningens angelägenheter såsom styrelse tills en ny beslutför styrelse kan tillsättas.


Vem som helst som är beroende av att det finns en beslutför styrelse kan begära att en syssloman skall utses. Syssloman kan också tillsättas om styrelsen kraftigt missköter sin uppgift. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att en beslutför styrelse utses, det går därför inte att långsiktigt anlita en syssloman i stället för styrelse. 

Kontakt


Önskar du komma i kontakt med styrelsen kan meddelande lämnas i brevlåda vid kvartersgården eller sänd mail till styrelse@graddskalen.com.

Uppdaterad 2020-10-29