Underhåll och städdagar

Underhåll och Städdagar

Städdagar hålls på vår och höst.

Vårstädningen infaller tredje lördagen i April.


Höststädningen infaller andra lördagen i November.

Om det pga. väder ej går att genomföra är söndagarna alternativ.


Förekommande arbeten på städdagarna är vård av våra gemensamhetsytor.Som exempel kan nämnas.

Häckar och buskar klipps. Krattning av löv. Sopning av grus efter vintern.


Städansvariga ombesörjer att containrar beställs samt att korv och dricka samt kaffe finns till alla som varit med och jobbat.

Ansvariga för städdagar i våra områden enl. nedanstående lista.

Städansvariga hushåll

Danastigen/Götavägen

År

+

*/ -

2015 – 2016

3

19

2016 – 2017

28

5

2017 – 2018

21

26

2018 – 2019

7

23

2019 – 2020

24

10

2020 – 2021

Götav.78

22

2021 – 2022

8

Götav.80

2022 – 2023

20

6

2023 – 2024

9

18

2024 – 2025

4

11

2025 – 2026

16

2

2026 – 2027

13

14

2027 – 2028

34

15

2028 – 2029

12

32

2029 – 2030 

17

2030 – 2031

30

3

2031 – 2032

19

28

2032 – 2033

5

21

2033 – 2034

26

7

2034 – 2035 

23 

24

2035 – 2036

10

Götav.78

2036 – 2037

22

8

2037 – 2038

Götav.80

20

2038 – 2039

6

9

2039 – 2040

18

4

Lansenvägen/Brigadörsvägen

+

*/ -

20

Brig.5

36

22

Brigv.7

38

24

18

40

26

42

28

44

2

46

4

48

6

50

8

12

52

Brigv.1

32

14

Brigv.9

30

16

10

Brigv.3

34

20

Brig.5

36

22

Brigv.7

38

24

18

40

26

42

28

44

2

46

4

48

6

50

* = sammankallande

- = ser till att sand finns i sandlådan

+ = ser till att 125 W lampor till gatlyktor finns tillgängliga, trasiga lampor byts ut

Städåret löper från oktober till september

Skötsel av grönytor Danastigen/Götavägen

Dags för gräsklippning och övrig skötsel av grönytor enl. schema nedan för allas trevnad.


Kan du inte din vecka så är det ditt ansvar att byta med någon granne.

Gräsklipparen finns i boden och är endast till för samfällighetens 

gräsmattor. Har du ej nyckel kan du låna av städansvarig.

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com


Område A

Danastigen

Område B

Danastigen

Område C

Danastigen/

Götavägen

Vecka

2016

Varje år

Varje år

21

32

10

13

22

30

8

15

23

28

6

17

24

26

4

19

25

24

2

21

26

22

1

29

27

20

3

Götav. 78

28

18

5

Götav. 80

29

16

7

9

30

14

10

11

31

12

8

13

32

34

6

15

33

32

4

17

34

30

2

19

35

28

1

21

36

26

3

23

37

24

5

Götav. 78

38

22

7

Götav. 80

39

20

10

9

40

18

8

11

Lansenvägen/Brigadörsvägen

 


Dags för gräsklippning och övrig skötsel av grönytor

enl. schema nedan för allas trevnad

Gräsklipparen finns i förådet i kvartersgården och är endast till för samfällighetens gräsmattor.

Har du ej nyckel kan du låna av städansvarig.

Område A

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lansen.12


X
Lansen.14XLansen.16
X


Lansen. 18

X

Brigv. 1


X
Brigv. 3XBrigv. 5
X


Brigv. 7

X

Brigv. 9

X

Område B

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lansen. 2XLansen. 4
X


Lansen. 6

X

Lansen. 8


X
Lansen. 10XLansen. 20
X


Lansen. 22

X

Lansen. 24


Lansen. 26

X

Lansen. 28


X
Område C

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lansen. 30XLansen. 32

XX


Lansen. 34


XX

Lansen. 36XLansen. 38
X


Lansen. 40

X

Lansen. 42


X
Område D

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

44X

X


46
X

X

48

X

50

X

X
52


X

XUppdaterad 2016-02-01